eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2516

NGC 2516
Obiekt NGC 2516 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2516 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Kil
Тип: I3r -
Wymiary kątowe: 22.00'
Wielkość gwiazd: V=3.8m; B=3.8m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 7h58m4s; Dec= -60°45'12"
Inne nazwy obiektów NGC 2516 : OCL 776, ESO 124-SC6

Sąsiadujące obiekty: NGC 2514, NGC 2515, NGC 2517, NGC 2518

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.