eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2516

NGC 2516
Voorwerp NGC 2516 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2516 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Carinae
Type: I3r -
De hoekige afmetingen: 22.00'
omvang: V=3.8m; B=3.8m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 7h58m4s; Dec= -60°45'12"
Andere namen van het object NGC 2516 : OCL 776, ESO 124-SC6

Objecten in de buurt: NGC 2514, NGC 2515, NGC 2517, NGC 2518

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.