eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3063

NGC 3063
Objekt NGC 3063 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 3063 - dvě hvězdy v souhvězdí Ursae Majoris
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 10h1m41.6s; Dec= 72°7'4"

Nedaleko objekty: NGC 3061, NGC 3062, NGC 3064, NGC 3065

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.