eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3063

NGC 3063
Voorwerp NGC 3063 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3063 - twee sterren in het sterrenbeeld Ursae Majoris
Type: *2 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 10h1m41.6s; Dec= 72°7'4"

Objecten in de buurt: NGC 3061, NGC 3062, NGC 3064, NGC 3065

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.