eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3063

NGC 3063
Obiekt NGC 3063 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3063 - dwie gwiazdki w konstelacji Wielka Niedźwiedzica
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 10h1m41.6s; Dec= 72°7'4"

Sąsiadujące obiekty: NGC 3061, NGC 3062, NGC 3064, NGC 3065

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.