eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 419

NGC 419
Objekt NGC 419 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 419 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Tucanae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 2.40'
velikosti: V=11.2m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 1h8m17.2s; Dec= -72°53'0"
Jiné názvy objektu NGC 419 : ESO 29-SC33, in SMC

Nedaleko objekty: NGC 417, NGC 418, NGC 420, NGC 421

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.