eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 419

NGC 419
Objekt NGC 419 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 419 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Tucanae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 2.40'
magnitud: V=11.2m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h8m17.2s; Dec= -72°53'0"
Övriga namn på objektet NGC 419 : ESO 29-SC33, in SMC

Närliggande objekt: NGC 417, NGC 418, NGC 420, NGC 421

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.