eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 419

NGC 419
Voorwerp NGC 419 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 419 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Tucanae
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 2.40'
omvang: V=11.2m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h8m17.2s; Dec= -72°53'0"
Andere namen van het object NGC 419 : ESO 29-SC33, in SMC

Objecten in de buurt: NGC 417, NGC 418, NGC 420, NGC 421

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.