eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 419

NGC 419
objekt NGC 419 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 419 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Tucanae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.40'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.2m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t8m17.2s; Dec= -72°53'0"
Andre objektnavn NGC 419 : ESO 29-SC33, in SMC

Naboobjekter: NGC 417, NGC 418, NGC 420, NGC 421

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.