eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5272

NGC 5272
Objekt NGC 5272 je umístěn přesně ve středu obrazu.

M3, NGC5272 - globulární hvězdokupy v souhvězdí Canum Venaticorum
Typ: VI -
Úhlové rozměry: 18.00'
velikosti: V=6.3m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 13h42m11.2s; Dec= 28°22'34"
Vzdálenost od Slunce do NGC 5272: 30.6 tisíc světelných let;
Jiné názvy objektu NGC 5272 : M 3, GCL 25

Nedaleko objekty: NGC 5270, NGC 5271, NGC 5273, NGC 5274

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.