eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5272

NGC 5272
objekt NGC 5272 ligger akkurat i midten av bildet.

M3, NGC5272 - kulehop av stjerner i stjernebildet Canum Venaticorum
Typen: VI -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 18.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=6.3m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t42m11.2s; Dec= 28°22'34"
Avstand fra solen til NGC 5272: 30.6 tusen lysår;
Andre objektnavn NGC 5272 : M 3, GCL 25

Naboobjekter: NGC 5270, NGC 5271, NGC 5273, NGC 5274

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.