eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5272

NGC 5272
Objekt NGC 5272 ligger precis i mitten av bilden.

M3, NGC5272 - globulära kluster av stjärnor i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: VI -
Vinkeldimensionerna: 18.00'
magnitud: V=6.3m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h42m11.2s; Dec= 28°22'34"
Avståndet från solen till NGC 5272: 30.6 tusen ljusår;
Övriga namn på objektet NGC 5272 : M 3, GCL 25

Närliggande objekt: NGC 5270, NGC 5271, NGC 5273, NGC 5274

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.