eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5272

NGC 5272
Voorwerp NGC 5272 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

M3, NGC5272 - bolvormige cluster van sterren in het sterrenbeeld Canum Venaticorum
Type: VI -
De hoekige afmetingen: 18.00'
omvang: V=6.3m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 13h42m11.2s; Dec= 28°22'34"
De afstand van de zon tot NGC 5272: 30.6 duizend lichtjaren;
Andere namen van het object NGC 5272 : M 3, GCL 25

Objecten in de buurt: NGC 5270, NGC 5271, NGC 5273, NGC 5274

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.