eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5633

NGC 5633
Objekt NGC 5633 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5633 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.10'x1.1'
veľkosť: V=12.4m; B=13.1m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h27m28.5s; Dec= 46°8'51"
RedShift (z): 0.007785
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5633: na základe množstva červeného posunu (z) - 32.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5633 : PGC 51620, UGC 9271, MCG 8-26-34, CGCG 247-30, KARA 631, 1ZW 89, IRAS 14255+4622

Blízke objekty: NGC 5631, NGC 5632, NGC 5634, NGC 5635

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.