eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6468

NGC 6468
Objekt NGC 6468 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6468 - galaxie v súhvezdí Herkules
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.5'
veľkosť: V=14.3m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h50m39.2s; Dec= 17°12'36"
RedShift (z): 0.020908
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6468: na základe množstva červeného posunu (z) - 88.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6468 : PGC 60971, IC 1268, MCG 3-35-36, CGCG 112-57, NPM1G +17.0637, IRAS 17489+1713

Blízke objekty: NGC 6466, NGC 6467, NGC 6469, NGC 6470

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.