eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6522

NGC 6522
Objekt NGC 6522 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6522 - globulární hvězdokupy v souhvězdí Sagittarii
Typ: VI -
Úhlové rozměry: 9.40'
velikosti: V=9.9m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 18h3m34.1s; Dec= -30°2'0"
Jiné názvy objektu NGC 6522 : GCL 82, ESO 456-SC43

Nedaleko objekty: NGC 6521A, NGC 6521, NGC 6523, NGC 6524

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.