eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6522

NGC 6522
Objekt NGC 6522 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6522 - globulära kluster av stjärnor i stjärnbild Sagittarii
Typ: VI -
Vinkeldimensionerna: 9.40'
magnitud: V=9.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 18h3m34.1s; Dec= -30°2'0"
Övriga namn på objektet NGC 6522 : GCL 82, ESO 456-SC43

Närliggande objekt: NGC 6521A, NGC 6521, NGC 6523, NGC 6524

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.