eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6522

NGC 6522
Obiekt NGC 6522 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6522 - gromada kulista w konstelacji Strzelec
Тип: VI -
Wymiary kątowe: 9.40'
Wielkość gwiazd: V=9.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 18h3m34.1s; Dec= -30°2'0"
Inne nazwy obiektów NGC 6522 : GCL 82, ESO 456-SC43

Sąsiadujące obiekty: NGC 6521A, NGC 6521, NGC 6523, NGC 6524

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.