eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6522

NGC 6522
objekt NGC 6522 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6522 - kulehop av stjerner i stjernebildet Sagittarii
Typen: VI -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 9.40'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 18t3m34.1s; Dec= -30°2'0"
Andre objektnavn NGC 6522 : GCL 82, ESO 456-SC43

Naboobjekter: NGC 6521A, NGC 6521, NGC 6523, NGC 6524

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.