eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6574

NGC 6574
Objekt NGC 6574 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6574 - galaxie v súhvezdí Herkules
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x1.1'
veľkosť: V=12.0m; B=12.8m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h11m51.2s; Dec= 14°58'54"
RedShift (z): 0.007612
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6574: na základe množstva červeného posunu (z) - 32.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6574 : PGC 61536, NGC 6610, UGC 11144, MCG 2-46-10, IRAS 18095+1458, CGCG 113-26, CGCG 84-24

Blízke objekty: NGC 6572, NGC 6573, NGC 6575, NGC 6576

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.