eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6577

NGC 6577
Objekt NGC 6577 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6577 - galaxie v súhvezdí Herkules
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x1.3'
veľkosť: V=12.6m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h12m1.1s; Dec= 21°27'50"
RedShift (z): 0.017339
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6577: na základe množstva červeného posunu (z) - 73.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6577 : PGC 61543, UGC 11148, MCG 4-43-9, CGCG 142-17, NPM1G +21.0543

Blízke objekty: NGC 6575, NGC 6576, NGC 6578, NGC 6579

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.