eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6745-1

NGC 6745-1
objekt NGC 6745-1 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6745-1 - galakse i stjernebildet Lyrae
Typen: Sm -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.9m; B=14.5m
Overflate lysstyrke: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 19t1m41.6s; Dec= 40°44'45"
Rødforskyvning (z): 0.015150
Avstand fra solen til NGC 6745-1: basert på redshiftverdien (z) - 64.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 6745-1 : PGC 62691, UGC 11391, CGCG 229-13, IRAS 19000+4040, v peculiar

Naboobjekter: NGC 6744A, NGC 6744, NGC 6745-2, NGC 6746

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.