eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6745-2

NGC 6745-2
objekt NGC 6745-2 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6745-2 - galakse i stjernebildet Lyrae
Typen: S - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.5m; B=13.3m
Overflate lysstyrke: 9.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 19t1m41.9s; Dec= 40°45'33"
Rødforskyvning (z): 0.015160
Avstand fra solen til NGC 6745-2: basert på redshiftverdien (z) - 64.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 6745-2 : PGC 200361, UGC 11391, CGCG 229-13, IRAS 19000+4040

Naboobjekter: NGC 6744, NGC 6745-1, NGC 6746, NGC 6747

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.