eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6745-2

NGC 6745-2
Obiekt NGC 6745-2 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6745-2 - galaktyka w konstelacji Lutnia
Тип: S - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.40'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=12.5m; B=13.3m
Jasność powierzchni: 9.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 19h1m41.9s; Dec= 40°45'33"
Redshift (z): 0.015160
Odległość od Słońca do NGC 6745-2: w oparciu o wartość redshift (z) - 64.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 6745-2 : PGC 200361, UGC 11391, CGCG 229-13, IRAS 19000+4040

Sąsiadujące obiekty: NGC 6744, NGC 6745-1, NGC 6746, NGC 6747

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.