eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6745-2

NGC 6745-2
Objekt NGC 6745-2 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6745-2 - galax i stjärnbild Lyrae
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.2'
magnitud: V=12.5m; B=13.3m
Ytans ljusstyrka: 9.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 19h1m41.9s; Dec= 40°45'33"
rödförskjutning (z): 0.015160
Avståndet från solen till NGC 6745-2: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 64.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6745-2 : PGC 200361, UGC 11391, CGCG 229-13, IRAS 19000+4040

Närliggande objekt: NGC 6744, NGC 6745-1, NGC 6746, NGC 6747

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.