eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6745-1

NGC 6745-1
Objekt NGC 6745-1 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6745-1 - galax i stjärnbild Lyrae
Typ: Sm -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.5'
magnitud: V=13.9m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 19h1m41.6s; Dec= 40°44'45"
rödförskjutning (z): 0.015150
Avståndet från solen till NGC 6745-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 64.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6745-1 : PGC 62691, UGC 11391, CGCG 229-13, IRAS 19000+4040, v peculiar

Närliggande objekt: NGC 6744A, NGC 6744, NGC 6745-2, NGC 6746

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.