eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6745-1

NGC 6745-1
Obiekt NGC 6745-1 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6745-1 - galaktyka w konstelacji Lutnia
Тип: Sm -
Wymiary kątowe: 1.30'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=13.9m; B=14.5m
Jasność powierzchni: 13.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 19h1m41.6s; Dec= 40°44'45"
Redshift (z): 0.015150
Odległość od Słońca do NGC 6745-1: w oparciu o wartość redshift (z) - 64.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 6745-1 : PGC 62691, UGC 11391, CGCG 229-13, IRAS 19000+4040, v peculiar

Sąsiadujące obiekty: NGC 6744A, NGC 6744, NGC 6745-2, NGC 6746

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.