eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 986A

NGC 986A
Voorwerp NGC 986A bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 986A - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Fornacis
Type: IBm - Onregelmatig gevormde sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.80'x0.7'
omvang: V=14.0m; B=14.6m
De helderheid van het oppervlak: 14.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h32m42s; Dec= -39°17'43"
roodverschuiving (z): 0.004788
De afstand van de zon tot NGC 986A: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 20.2 Mpc;
Andere namen van het object NGC 986A : PGC 9685, MCG -7-6-14A, ESO 299-6A, AM 0230-393, PGC 9686

Objecten in de buurt: NGC 984, NGC 985, NGC 986, NGC 987

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.