eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 986A

NGC 986A
Obiekt NGC 986A znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 986A - galaktyka w konstelacji Piec
Тип: IBm - nieregularna galaktyka
Wymiary kątowe: 1.80'x0.7'
Wielkość gwiazd: V=14.0m; B=14.6m
Jasność powierzchni: 14.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h32m42s; Dec= -39°17'43"
Redshift (z): 0.004788
Odległość od Słońca do NGC 986A: w oparciu o wartość redshift (z) - 20.2 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 986A : PGC 9685, MCG -7-6-14A, ESO 299-6A, AM 0230-393, PGC 9686

Sąsiadujące obiekty: NGC 984, NGC 985, NGC 986, NGC 987

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.