eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 986A

NGC 986A
objekt NGC 986A ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 986A - galakse i stjernebildet Fornacis
Typen: IBm - irregulær galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.80'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.0m; B=14.6m
Overflate lysstyrke: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t32m42s; Dec= -39°17'43"
Rødforskyvning (z): 0.004788
Avstand fra solen til NGC 986A: basert på redshiftverdien (z) - 20.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 986A : PGC 9685, MCG -7-6-14A, ESO 299-6A, AM 0230-393, PGC 9686

Naboobjekter: NGC 984, NGC 985, NGC 986, NGC 987

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.