eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 986A

NGC 986A
Objekt NGC 986A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 986A - galax i stjärnbild Fornacis
Typ: IBm - oregelbunden galax
Vinkeldimensionerna: 1.80'x0.7'
magnitud: V=14.0m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h32m42s; Dec= -39°17'43"
rödförskjutning (z): 0.004788
Avståndet från solen till NGC 986A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 20.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 986A : PGC 9685, MCG -7-6-14A, ESO 299-6A, AM 0230-393, PGC 9686

Närliggande objekt: NGC 984, NGC 985, NGC 986, NGC 987

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.