eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1237

NGC 1237
Objekt NGC 1237 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1237 - dvě hvězdy v souhvězdí Eridani
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 3h10m8.9s; Dec= -8°41'31"

Nedaleko objekty: NGC 1235, NGC 1236, NGC 1238, NGC 1239

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.