eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1237

NGC 1237
Voorwerp NGC 1237 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1237 - twee sterren in het sterrenbeeld Eridani
Type: *2 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h10m8.9s; Dec= -8°41'31"

Objecten in de buurt: NGC 1235, NGC 1236, NGC 1238, NGC 1239

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.