eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1237

NGC 1237
Obiekt NGC 1237 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1237 - dwie gwiazdki w konstelacji Erydan
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h10m8.9s; Dec= -8°41'31"

Sąsiadujące obiekty: NGC 1235, NGC 1236, NGC 1238, NGC 1239

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.