eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1237

NGC 1237
Objekt NGC 1237 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1237 - två stjärnor i stjärnbild Eridani
Typ: *2 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h10m8.9s; Dec= -8°41'31"

Närliggande objekt: NGC 1235, NGC 1236, NGC 1238, NGC 1239

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.