eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1342

NGC 1342
Objekt NGC 1342 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1342 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Persei
Typ: III3p -
Úhlové rozměry: 17.00'
velikosti: V=6.7m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 3h31m38s; Dec= 37°22'36"
Jiné názvy objektu NGC 1342 : OCL 401

Nedaleko objekty: NGC 1340, NGC 1341, NGC 1343, NGC 1344

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.