eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1342

NGC 1342
Obiekt NGC 1342 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1342 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Perseusz
Тип: III3p -
Wymiary kątowe: 17.00'
Wielkość gwiazd: V=6.7m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h31m38s; Dec= 37°22'36"
Inne nazwy obiektów NGC 1342 : OCL 401

Sąsiadujące obiekty: NGC 1340, NGC 1341, NGC 1343, NGC 1344

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.