eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1898

NGC 1898
Voorwerp NGC 1898 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1898 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
omvang: V=11.9m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h16m42.4s; Dec= -69°39'23"
Andere namen van het object NGC 1898 : ESO 56-SC90, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1896, NGC 1897, NGC 1899, NGC 1900

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.