eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1898

NGC 1898
Objekt NGC 1898 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1898 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
velikosti: V=11.9m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h16m42.4s; Dec= -69°39'23"
Jiné názvy objektu NGC 1898 : ESO 56-SC90, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1896, NGC 1897, NGC 1899, NGC 1900

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.