eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1898

NGC 1898
Obiekt NGC 1898 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1898 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wielkość gwiazd: V=11.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h16m42.4s; Dec= -69°39'23"
Inne nazwy obiektów NGC 1898 : ESO 56-SC90, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1896, NGC 1897, NGC 1899, NGC 1900

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.