eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1899

NGC 1899
Obiekt NGC 1899 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1899 - mgławica w konstelacji Złota Ryba
Тип: EN -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h17m46s; Dec= -67°54'0"
Inne nazwy obiektów NGC 1899 : ESO 56-EN94, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1897, NGC 1898, NGC 1900, NGC 1901

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.