eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1899

NGC 1899
Objekt NGC 1899 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1899 - nebulosa i stjärnbild Doradus
Typ: EN -
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h17m46s; Dec= -67°54'0"
Övriga namn på objektet NGC 1899 : ESO 56-EN94, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1897, NGC 1898, NGC 1900, NGC 1901

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.