eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1899

NGC 1899
Objekt NGC 1899 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1899 - mlhovina v souhvězdí Doradus
Typ: EN -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h17m46s; Dec= -67°54'0"
Jiné názvy objektu NGC 1899 : ESO 56-EN94, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1897, NGC 1898, NGC 1900, NGC 1901

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.