eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1899

NGC 1899
objekt NGC 1899 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1899 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t17m46s; Dec= -67°54'0"
Andre objektnavn NGC 1899 : ESO 56-EN94, in LMC

Naboobjekter: NGC 1897, NGC 1898, NGC 1900, NGC 1901

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.