eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1898

NGC 1898
Objekt NGC 1898 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1898 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
magnitud: V=11.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h16m42.4s; Dec= -69°39'23"
Övriga namn på objektet NGC 1898 : ESO 56-SC90, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1896, NGC 1897, NGC 1899, NGC 1900

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.