eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2975

NGC 2975
objekt NGC 2975 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2975 - galakse i stjernebildet Hydrae
Typen: E-S0 -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.8m; B=15.8m
Overflate lysstyrke: 14.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t41m16s; Dec= -16°40'26"
Rødforskyvning (z): 0.054041
Avstand fra solen til NGC 2975: basert på redshiftverdien (z) - 228.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2975 : PGC 27664, NPM1G -16.0291

Naboobjekter: NGC 2973, NGC 2974, NGC 2976, NGC 2977

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.