eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2975

NGC 2975
Voorwerp NGC 2975 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2975 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hydrae
Type: E-S0 -
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.7'
omvang: V=14.8m; B=15.8m
De helderheid van het oppervlak: 14.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h41m16s; Dec= -16°40'26"
roodverschuiving (z): 0.054041
De afstand van de zon tot NGC 2975: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 228.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 2975 : PGC 27664, NPM1G -16.0291

Objecten in de buurt: NGC 2973, NGC 2974, NGC 2976, NGC 2977

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.