eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2975

NGC 2975
Obiekt NGC 2975 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2975 - galaktyka w konstelacji Hydra
Тип: E-S0 -
Wymiary kątowe: 0.80'x0.7'
Wielkość gwiazd: V=14.8m; B=15.8m
Jasność powierzchni: 14.2 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h41m16s; Dec= -16°40'26"
Redshift (z): 0.054041
Odległość od Słońca do NGC 2975: w oparciu o wartość redshift (z) - 228.3 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 2975 : PGC 27664, NPM1G -16.0291

Sąsiadujące obiekty: NGC 2973, NGC 2974, NGC 2976, NGC 2977

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.