eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2975

NGC 2975
Objekt NGC 2975 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2975 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.7'
magnitud: V=14.8m; B=15.8m
Ytans ljusstyrka: 14.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h41m16s; Dec= -16°40'26"
rödförskjutning (z): 0.054041
Avståndet från solen till NGC 2975: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 228.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2975 : PGC 27664, NPM1G -16.0291

Närliggande objekt: NGC 2973, NGC 2974, NGC 2976, NGC 2977

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.