eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3291

NGC 3291
Objekt NGC 3291 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 3291 - jedna hvězdička v souhvězdí Leonis Minoris
Typ: * -
velikosti: B=14.9m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 10h36m6.2s; Dec= 37°16'30"

Nedaleko objekty: NGC 3289, NGC 3290, NGC 3292-2, NGC 3292-1

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.